לעיתים קרובות אנו נכנסים לשותפות עם אדם המוכר לנו כחבר, רק בשביל להיווכח בדיעבד שהוא אינו מתאים לנו, אינו ישר ואמין ואינו עונה על הציפיות שלנו ועל ההבטחות שלו.

האבחון הגרפולוגי יכול למנוע מצבים כאלה, שכן האבחון משקף את החוזקות והחסרונות של כל שותף ומתוך כך יכול לסייע לבניית שותפות רווחית ומספקת.

 

סרטון על יושר ואמינות בכתב היד