הגרפולוגיה ידועה ככלי רב עוצמה במיון וגיוס עובדים. פחות ידוע שניתן לנצל את הגרפולוגיה ככלי ניהול יעיל עבור מנהלים.

ארגונים שיש בהם מערכת גיוס ומיון המתפקדת היטב יכולים להשתמש בגרפולוגיה לפיתוח ארגוני, שיפור וייעול התקשורת בין העובדים, לציוות מחדש , לשימור עובדים כמו גם לבניית עתודה ניהולית וערכת פרישה.