♦ ארבעת סגנונות התקשורת על פי המודל של יהודה בנך

♦ יישום תיאוריית הצרכים של מסלו לגרפולוגיה

♦ קווים לדמותם של מנהלים (יישום תיאוריית רדין לגרפולוגיה)