לחצו להוריד חוזה השמה לדוגמא

מחירון אבחונים פסיכו – גרפולוגים 2016-2017

מיון ראשוני 130 ₪ למועמד. *ניתנת הנחת כמות

תוצאות המיון מתקבלות על סולם בן 5 דרגות –  מתאים, טוב למדי, בינוני, התאמה מועטה, לא מומלץ וכן ציון התכונה הבולטת שגרמה לדרוג. לדוגמא: “לא מומלץ עקב אמינות לקויה”.  זהו תהליך ניפוי ומיון מהיר, המיועד לאיתור המועמדים המתאימים ביותר לתפקיד. תהליך זה מיועד לכמות גדולה של כתבי יד ומשמש כלי לייעול הריאיון וחסכון בזמן.

חבילת ברונזה  700 ₪    דוח בן 2 עמודים

מיון ראשוני חינם + דו”ח תכונות ותיאור מילולי. הטבלה הינה טבלת תכונות מלווה בסיכום אודות היתרונות והחסרונות הבולטים אצל המועמד והרלבנטיים לתפקיד המוצע. מומלץ כהשלמה לראיון, לדירוג בין מספר מצומצם של מועמדים לפני החלטה סופית.

חבילת ברונזה מצופה כסף 840 ₪   דוח בן 3 עמודים

הדוח מעניק ציונים מספריים (1-10 ) בטבלת תכונות + סיכום מילולי המתייחס לתפקיד הספציפי. הדוח כולל התייחסות לחשיבה, תפקוד בעבודה  ויחסי אנוש כולל בדיקת יושר ואמינות.  מומלץ כדירוג מספר מועמדים לדרג ניהולי נמוך.

חבילת כסף  945 ₪    דוח בן 4 עמודים

הדו”ח מעניק ציונים מספריים (1-10) לכ-18 תכונות בתחומי  חשיבה,  תפקוד בעבודה  ויחסי אנוש כולל בדיקת יושר ואמינות. מומלץ כאשר ישנם מספר מועמדים לתפקידים בדרג ניהול ביניים.

חבילת זהב  1160 ₪    דוח בן 5 עמודים

מיון ראשוני חינם + דו”ח תכונות מורחב ותיאור מילולי.  דו”ח הכולל טבלאות ומלל המכסות את תחומי החשיבה, יחסי אנוש, תפקוד בעבודה כמו גם מניעים, כשרים ניהוליים והערכה סופית  בהתאמה לתפקיד.   מומלץ כאשר הנבחן מיועד לדרג ניהולי.

חבילת פלטינום 1720 ₪  דוח בן 6 עמודים

חוות דעת מילולית מעמיקה ומפורטת הכוללת 3 עמודי טבלאות תכונות, וכן סגנונות ניהול. חוות דעת זו מתייחסת לכישוריו של העובד, לסגנונו הניהולי, זאת בנוסף לחשיבה, יחסי אנוש, תפקוד בעבודה כמו גם מניעים.  מומלץ באבחון דרגים בכירים. ניתן להוסיף התאמה בין המנהל הישיר והמועמד – ללא עלות נוספת

 טבלת מהימנות ויושר אישי 900 ₪

נועדה לבדוק יושרו ואמינותו של העובד במצבים בהם קיים חשד בתחום זה, או כאשר יכולותיו של המועמד ידועות ורק תחום המהימנות לא ידוע.

  דוח מחלקתי   400 ₪

ניתן “לחייט” דוח ספציפי לחברי מחלקה על פי דרישות הארגון. לדוגמא – יכולות שיווקיות או יתרונות וחסרונותמומלץ כשקף תקופתי.