מ.ג.א.- משוב גרפולוגי אינטראקטיבי

מטרת המשוב הגרפולוגי האיטראקטיבי:

  • לשפר התקשורת התוך ארגונית.
  • לייעל את תפקוד עבודת הצוות.  Win-Win 
  • להגביר המוטיבציה לשיתוף פעולה.

תהליך:

  • אנו מאבחנים על פי כתב היד של העובדים/מנהלים מהם העוצמות/חסרונות של כל אחד.
  • אנו מזמינים את העובדים/מנהלים למפגש חוויתי אינטראקטיבי שבו מציגים את האבחון הגרפולוגי בפניהם במעגל סגור, כאשר כל עובד/מנהל שומע את האבחון על חברו ומוזמן להגיב עליו. כמובן שהאבחון מתרכז באותם תכונות הניתנות לחשיפה. מומלץ שתהליך זה ייעשה בנוכחות יועץ ארגוני אשר מלווה את העובדים בהמשך הדרך.

יתרונות:

כלי ניהולי זה הינו רב עוצמה עבור המנהל, שכן הוא בו זמנית מקבל שקף על אישיותו של העובד/מנהל ויחד עם זאת יכול לצפות בתגובותיהם של העובדים/מנהלים על האבחון בחלק האינטראקטיבי של התהליך. המפגש מעורר רב שיח בין העובדים/מנהלים אשר הוא בפני עצמו מקדם, פותח ערוצי מחשבה ומאפשר הבנת המקור או הבסיס להתנהגויות.

ארגונים אשר עברו את המשוב הגרפולוגי האינטראקטיבי מדווחים שהם הצליחו “לנקות רעשים” שהצטברו במשך שנים ועל ידי כך לדון בשאלות אופרטיביות ביתר ריכוז וייעול. זאת ועוד- הם דיווחו שהתקשורת ביניהם השתפרה ומתוך כך, גברה המוטיבציה לשיתוף פעולה.

מ.ג.א יכול להוות כלי לשיקוף תקופתי.

מ.ג.א יכול לסייע באיתור המקור לקונפליקטים בין שני עובדים/מנהלים ששניהם חיוניים למערכת