כיום מאוד מקובל להחליף מקומות עבודה בתדירות גבוהה. לקוחות רבים מתלוננים על תחלופה רבה, אשר פוגמת ביעילות, תפוקה והספק ומתוך כך ברווחיות הארגון. ניתן לשמר את העובדים באמצעות האבחון הגרפולוגי אשר משקף:

•  פוטנציאל מקצועי נוסף של עובד קיים.

•  תפקוד תקופתי פרטני / מחלקתי למנהלים ועובדים קיימים.

•  סגנונות תקשורת אשר השתנו לאורך שנים.